Kontakt

INDUSTRIELL AUTOMATION

EL-INSTALLATIONER

AIRCONDITION

VITVAROR

LARM

Kontakter

Företagsledning/Kundmottagning:

Niklas Johansson

0492-65 19 02Företagsledning/Kundmottagning:

Bo Karlsson

0492-65 19 01

Ekonomi/Vitvaror:

Anna Hoffstedt

0492-65 19 06

Lager:

Anders Johansson

0492-65 19 05

Projektledning:

Anders Palmér

0492-65 19 04

Projektledning:

Magnus Eklund

0492-65 19 03

Värmepumstekniker/AC:

Micael Jönsson

0492-65 19 10

Vitvarutekniker:

Kenth Åberg

0492-65 19 12

El-montör:

Adrian Mathiasson

0492-65 19 19

Elmontör:

Erik Kops

0492-65 19 08

Elmontör:

Martin Fasth

0492-65 19 14

Elmontör:

Jimmy Rosell

0492-65 19 11

Elmontör:

Mikael Strömbom

0492-65 19 13

Elmontör:

Peter Norlin

0492-65 19 07

Elmontör:

Pär Börjesson

0492-65 19 09

Elmontör:

Richard Jonsson

0492-65 19 15

Elmontör:

Tobias Eriksson

0492-65 19 16

Elmontör:

Oskar Eriksson

0492-65 19 158

Lärling:

Mark Nilsson van Ewijk

0492-65 19 17

Elmontör:

Anton Adolfsén

0492-65 19 xxNiklas Johansson
Bo Karlsson
Ellinor Dahlström
Anders Johansson
Anders Palmér
Magnus Eklund
Micael Jönsson
Kent Åberg
Anders Gustafsson
Jimmy Rosell
Mikael Strömbom
Peter Norlin
Pär Börjesson
Rickard Jonsson
Tobias Eriksson

Uppgifter om Strömstyrkan i Vimmerby AB

Faktura-, besöks- & godsadress:

Strömstyrkan i Vimmerby AB

Bolagsgatan 10

598 40 VIMMERBY


Telefon:

Växel:  0492-188 16

Jour:    070-513 88 16


Kontouppgifter:

Bankgiro: 5812-4561

IBAN SE29 8000 0008 3931 4123 8205

SWIFT SWEDSESS